OUTLET – UPP TILL 80%

Cookie- och sekretesspolicy

Introduktion

När du besöker vår webbplats, B-t-B shop eller tar emot vårt nyhetsbrev samlar vi in information om dig som används för vår besöksstatistik. Om du inte önskar att vi samlar in dina uppgifter bör du radera dina cookies (se anvisningar) och undvika fortsatt användning av webbplatsen. Nedan har vi utarbetat vilken information som samlas in, syftet och vilka tredje parter som har tillgång till den.

Cookies

Sidorna använder ”cookies” som är en textfil som lagras på din dator, mobil eller motsvarande med syftet att känna igen den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och målinrikta annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som t.ex. virus.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se anvisningar: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Om du raderar eller blockerar cookies riskerar du att webbplatsen inte kan fungera optimalt samt att det är innehåll som du inte kan få åtkomst till.

Webbplatsen innehåller cookies från tredje parter som i varierande grad kan innefatta:

-        Google Analytics

Personuppgifter

Generellt

Personuppgifter är all slags information som i en eller annan omfattning kan härledas till dig. När du använder våra sidor samlar vi in och behandlar en rad sådana uppgifter. Det sker t.ex. vid allmän tillgång till innehåll om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller är kund hos oss.

Vi samlar in och behandlar vanligtvis följande typer av uppgifter: Ett unikt ID och tekniska uppgifter om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, din IP-adress, geografisk placering samt vilka sidor du klickar på (intressen). I den mån du uttryckligen samtycker till detta och själv anger informationen behandlas dessutom: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsuppgifter. Det kommer normalt att vara vid köp.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att dina uppgifter oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämras eller kommer till obehörig kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Syfte

Uppgifterna används för att identifiera dig som använder och registrerar dina köp och betalningar, samt för att kunna leverera de tjänster du har efterfrågat, som t.ex. att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi uppgifterna för att optimera våra tjänster och innehåll.

 

 

Lagringsperiod

Uppgifterna förvaras under den tidsperiod som är tillåten i förhållande till lagstiftningen och vi raderar uppgifterna när de inte längre är nödvändiga. Perioden beror på typen av uppgifter och bakgrunden till lagringen. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när uppgifterna raderas.

Vidarebefordran av personuppgifter

Uppgifter om din användning av webbplatsen, t.ex. geografisk placering lämnas ut till tredje part i den mån dessa uppgifter är kända. Du kan se vilka tredje parter det är fråga om i avsnittet om ”Cookies” ovan. Uppgifterna används för statistik och målinriktad annonsering.

Utlämnande av personuppgifter, t.ex. namn och e-post osv. kommer bara att ske om du ger samtycke till detta. Vi använder endast personuppgiftsbiträden inom EU eller i länder som kan ge dina uppgifter ett tillräckligt skydd.

Insyn och klagomål

Du har rätt att få insyn i vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan också när som helst invända mot användningen av uppgifter. Du kan också återkalla ditt samtycke till dina uppgifter behandlas. Om de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga, har du rätt att korrigera eller radera dem. Förfrågan om detta kan ske till: support@house4it.com. Om du vill klaga över vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta Datatilsynet.

Utgivare

Webbplatsen ägs och publiceras av:

 

Reza’s oriental & Modern rugs

Unsbjergvej 20

5220 Odense SØ

Tlf: +4565934091

E-post: info@reza.dk